slaikus

slaikus
slaikùs, -ì adj. (4) , NdŽ, , Pn, Lnkv, RdN, Klk, sláikus, -i (3) tiesiai nuaugęs, lieknas, aukštas, plonas: Toks aukštas, sláikus išaugo tas Jonis Trk. Toki slaiki mergelė Žd. Slaikios avys arba stirninės Žeml. Tokie slaĩkūs, gražūs beržai auga Jnš. Visus slaikiūsius berželius vokyčiai iškirto Žd.
slaĩkiai adv., sláikiai: Arklys sláikiai (iš aukšto) veiza, galvą ištiesęs, neprieisi – pabėgs Šts.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • pakibšnus — pakibšnùs, ì adj. (4) 1. Als lengvas, patogus, netrukdantis eiti, judėti (apie drabužį, avalynę): Pakibšnus drabužis, t. y. patrumpas, lengvas J. pakibšniaĩ adv., pakìbšniai: Pakibšniaĩ apsidaręs Šts. Teip pakìbšniai apsiavus galima eiti Ms …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • slaikanas — slaikanas, a adj. (1) Trk, Vkš, Mžk žr. slaikus: Ka sijonai lig žemės, tokios slaikanos moteriškos Škn. Jonas išaugo toks slaikanas, kad nors ir žiūrėk! Krp. Trakėnai arkliai yra slaikani Pš. Matei šešką? Gražus velnys. Slaikanas, ilgas J.Avyž …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • slaikumas — slaikùmas sm. (2) DŽ1 → slaikus: Slaikùmas tos jūsų Danutės – kaip nendrelė Pn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šeškliemenis — šeškliemẽnis, ė adj. (2) Ggr slaikus, gražaus sudėjimo (apie arklį) …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”